กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และได้ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ไม่สามารถมารับสิ่งของพระทานได้ จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

974028

974032

974031

974029

974036

974038

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222