กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 7 ส.ค. 2562 ณ ศาลจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี 2562 ซึ่งวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย อันเป็นวันรพี โดยมีนายวิทยา วีรชัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

DSC 7900

DSC 7876

DSC 7904

DSC 7878

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222