วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านจำบอน ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 500 กระสอบ มอบให้กับประชาชนชาวตำบลอ่างทองและใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222