กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามหลวง อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อม คณะ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 109 รูป โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และถวายเป็นพุทธบูชาและช่วยกันธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และในช่วงเย็นวันนี้ จังหวัดพะเยาจะมีการเวียนเทียนทางน้ำ รอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งมีพระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลา อายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานประจำวัดดังกล่าว โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222