กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่สนามกีฬากรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมการตรวยความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดพะเยา ขึ้น เพื่อเป็นการทดสอบศักยภาพในการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานให้พร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222