กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยนายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัด อบจ.พะเยา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อชี้แจงข้อราชการ เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบ เรื่องร้องทุกข์ และชี้แจงเรื่องการคัดเลือกอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222