กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านดง ม.8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายพลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 500 กระสอบ มอบให้กับประชาชนชาวตำบลดงสุวรรณและใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222