กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา ในนาม นายกสมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา - แขวงไชยะบุลี - แขวงอุดมไชย สปป.ลาว โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2562 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การพัฒนาความสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างจังหวัดพะเยา แขวงไชยบุรี และแขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดพะเยา แขวงไชยบุรี – แขวงอุดมไชยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 100 คน

1

2

3

 

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222