วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มีคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ จากทั้ง 6 จังหวัดในภาค 10 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูนแม่ฮ่องสอน และพะเยา เข้าร่วมประชุมจำนวน 914 คน

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222