กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา อ.ภูกามยาว จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีวันเกียรติยศ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา จัดงานวันเกียรติยศขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงพลังความดี ประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ และได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธีให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. และ ม.4 (ใหม่) และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.4 จำนวน 60 คน และ ม.4 (ใหม่) จำนวน 6 คน รวม 66 คน และโรงเรียนมีนักเรียนในระบบประจำ ทั้งหมด 380 คน

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222