กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมรวมพลังมลชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในกิจกรรมมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม จังหวัดพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดขึ้น ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติและนโยบายรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนและตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน และเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด การอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด, การแสดงของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่ , การแสดงดนตรี โดยมณฑลทหารบกที่ 34 , การแสดงของสถานศึกษา/ชมรม TO BE NUMBER ONE , และการจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงาน ชมรม และสถาบันการศึกษาในจังหวัดพะเยา

DSC 6345 resize

DSC 6320 resize

DSC 6333 resize

DSC 6336 resize

DSC 6339 resize

DSC 6342 resize

DSC 6378 resize

DSC 6402 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222