กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่วัดบ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริพระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 62 – 4 พ.ค. 63 โดยในวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน คือ ให้บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการเป็นจำนวนมาก

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222