กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาพลตรีชัชวาลยฺ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟู

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลกองกิจการในพระองค์ 904 เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยงไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ในจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ. พะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง หลังจากนั้น พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลกองกิจการในพระองค์ 904 พร้อมคณะ เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์สัตว์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้อาหารสุนัข ตรวจเยี่ยมการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

1

2

3

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222