กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการหนึ่งใจ เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน จังหวัดพะเยา ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ และปัญหาทางสังคมต่างๆ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้น้อมนำพระราชดำริ มาดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน” ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

1

2

924003 resize

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222