วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะปรับปรุง บริเวณวัดพระเจ้ายั้งย่อง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222