กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ คำวงษา รองประธานสภา อบจ.พะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา และ ข้าราชการ อบจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.พะเยา ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.พะเยา โดยมี ดร.เจษฎา ชัยดรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222