กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นายกมลชนก เตชะสิริ รองปลัด อบจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ การพัฒนาลำน้ำ/ลำคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการผักตบชวา และพัฒนาแปรรูปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

1

5

4

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222