กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันนี้ 31 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.พะเยา ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษที่ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 พื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย โดยจังหวัดพะเยา ได้ประกาศให้สถานที่ ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน 

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222