วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งป่าคา ม.6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายพลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 500 กระสอบ มอบให้กับประชาชนชาวตำบลศรีถ้อยและใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย

DSC 5452 resize

DSC 5480 resize

DSC 5481 resize

DSC 5482 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222