กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบจ.พะเยา รวมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 จำนวน 7 วัน ณ บริเวณท้องสนามหลวงและกำหนดให้จัดมหรสพสมโภชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

          สำหรับมหรสพการแสดงภายในงานวันนี้ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาพะเยา การแสดงชาติพันธุ์และชนเผ่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการสินค้า OTOP

DSC 5417 resize

DSC 5420 resize

DSC 5421 resize

DSC 5429 resize

DSC 5411 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222