กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมเวียนเทียนทางน้ำ เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนาการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำประชาชน และนักท่องเที่ยวนั่งเรือพื้นบ้านประกอบพิธีเวียนทางน้ำ รอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ที่มีหลวงพ่อศิลาอายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ ซึ่งกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 36 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

          สำหรับกิจกรรมนั่งเรือพายเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยานั้น ปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ซึ่งวัดติโลกอารามถือเป็นวัดร้างที่ถูกค้นพบตามแผ่นศิลาจารึก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งล้านนาเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2019 – 2029 มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวัดที่มีผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา

DSC 5305 resize

DSC 5303 resize

DSC 5290 resize

DSC 5349 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222