วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่ง รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 จำนวน 7 วัน ณ บริเวณท้องสนามหลวงและกำหนดให้จัดมหรสพสมโภชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

          สำหรับมหรสพการแสดงภายในงาน ประกอบด้วย การฟ้อนเล็บ 1,000 คน การรำถวายพระพร    ซอเทิดพระเกียรติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาพะเยา การแสดงชาติพันธุ์และชนเผ่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงดนตรีออเคสตร้า กลองพื้นเมืองผสมวง และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ นอกจากนี้จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการสินค้า OTOP

DSC 5260 resize

DSC 5262 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222