เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง (วัดพระเจ้าตนหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็ง ไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2562  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี 

          พระเจ้าตนหลวง ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา และจังหวัดในแถบล้านนา ตามหลักฐานที่ปรากฏ พระเจ้าตนหลวงเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2034 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2067 รวมระยะเวลา 33 ปี ซึ่งในวันเริ่มก่อสร้างและวันสร้างแล้วเสร็จ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ (เดือน 6 ใต้) หรือนิยมเรียกว่า วันแปดเป็ง ซึ่งบางปีตรงกับวันวิสาขบูชา  และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าเอาวันดังกล่าวเป็นวันประเพณีประจำปีของพระเจ้าตนหลวง 
           ดังนั้น  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระเจ้าตนหลวง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีที่มีมายาวนาน  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ  จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแปดเป็ง ไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2562
ภายในงานมีการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการรื้อฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามคงสืบต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นกว๊านพะเยาบริเวณท่าเรือโบราณ ประดิษฐาน ณ บุษบกชั่วคราว อัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นรถบุษบกใหญ่ แล้วเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุตไปยังวัดศรีโคมคำ เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี มีขบวนแห่ครัวตาน การแสดงฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อนจำนวนกว่า 400 คน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ประเจ้าตนหลวง กิจกรรมการแสดงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

1

61723 resize

2

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222