กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่ง จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จัดทำขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้ทุกวัดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ มีข้าราชการพลเรือน ตุลากร ทหาร ตำรวจ และประชน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลืองร่วมเป็นจำนวนมาก

DSC 5045 resize

DSC 5038 resize

DSC 5037 resize

DSC 5040 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222