กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อบจ.พะเยา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันที่ 4 พ.ค. 62 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ วิหารวัดศรีโคมคำ โดยพระสงฆ์ที่ร่วมพิธีเป็นพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา และพระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

          วันที่ 5 พ.ค. 2562 พิธีเปิดกรวยราชสักกระหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

          วันที่ 6 พ.ค. 2562 พิธีเปิดกรวยราชสักกระหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

DSC 4992 resize

DSC 4985 resize

DSC 5011 resize

DSC 4939 resize

DSC 4959 resize

DSC 4956 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222