กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม จังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและหารือข้อราชการต่าง ๆ

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222