วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา รักษาราชการแทนนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในโครงการ ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลโดยการศึกษา และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยามีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 รูป ทั่วประเทศจำนวน 6,810 คน จังหวัดพะเยา จัดให้มีพิธีปลงผมนาคในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และพิธีอุปสมบท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ พัทธสีมา วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และจัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์กำหนดระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222