กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 24 เมษายน 2562 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ อ.เมืองพะเยา จำนวน 298 ชุด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน

DSC 0001 resize

DSC 0002 resize

DSC 0003 resize

DSC 0004 resize

DSC 0005 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222