กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 24 เมษายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานกาแฟยามเข้า ณ แขวงทางหลวงพะเยา โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน

          จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงาน กาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

DSC 4553

DSC 4553

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222