เมื่อวันที่  ๑8  เมษายน  ๒๕62  ที่บริเวณลานประตูทางเข้าอาคาร 2 สำนักงาน อบจ.พะเยา  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  อบจ.พะเยา  ได้จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้บริหาร อบจ.พะเยา  อาทิ พลโทชัยวัฒน์ ธนารุณ ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นายสมเนตร มุสิกะ ประธานสภา อบจ.พะเยา โดยมี เลขานุการนายก อบจ.พะเยา รองปลัด อบจ.พะเยา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบจ.พะเยา ร่วมงานในครั้งนี้

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222