วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ และเป็นการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบทอดประเพณี การเทศน์มหาชาติ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีโบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป

1 resize

DSC 3777 resize

DSC 3762 resize

DSC 3756 resize

DSC 3765 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222