วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงพระกรุณาอุปถัมภ์และส่งเสริมการดำเนินงานในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของชาติ

1

3

DSC 3788 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222