วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายพลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 500 กระสอบ มอบให้กับประชาชนชาวตำบลจำป่าหวายและใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย

12 resize

3 resize

4

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222