วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุ้มครองสิทธิประชาชนของเครือข่ายในจังหวัดพะเยา โดยมีคณะอนุกรมการคุ้มครองสิทธิฯ และผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ เข้าร่วมประชุม จากนั้นเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิประชาชนของศูนย์ฮอมฮักตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222