กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานชาวพะเยารวมใจ บริจาคโลหิต ร่างกาย และดวงตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติส่วนรวม การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร มอบวัตถุมงคลแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ร่างกาย และดวงตา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222