กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์2562 ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเงิน และสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ประชาชนในพื้นที่อำเภอจุน จำนวน 3 ครอบครัว ประกอบด้วยบ้านของนายจันทร์ บุญนาวา บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งรวงทอง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 บ้านของนายอุทัย วงศ์เทพ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 8 ตำบลลอ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และบ้านของนายไกรสิงห์ ใหญ่วงค์ บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 6 ตำบลลอ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยทั้ง 3 ครั้งเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เงินจากบัญชีเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด งานบรรเทาทุกข์ เป็นค่าวัสดุซ่อมแซม หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และค่าจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อครอบครัวผู้ประสบภัยทั้ง 3 ครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้

DSC 2737 resize

DSC 2739 resize

DSC 2745 resize

DSC 2759 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222