วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 และร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง "แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด" ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงแรมวีซีดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

DSC 2566 resize

DSC 2585 resize

DSC 2564 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222