กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันนี้ (18.02.62) พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ คำวงษา รองประธานสภา อบจ.พะเยา , นางชุติกาญจน์ พัวศิริ ส.อบจ.พะเยา เขต อ.เมือง , นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน หลักสูตร " นวัตกรรมการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน" ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 และรับฟังบรรยายเรื่อง "นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน" บรรยายโดย อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222