วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง หน้ากว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนากวาดล้างทำความสะอาดท้องถนน ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดมวลฝุ่นละอองในอากาศ โดยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และบริเวณสวนสมเด็จย่า

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222