กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทนนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมโครงการ "การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222