วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Tour of Thailand” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศของการแข่งขันให้แก่สมาคมจักรยานฯ สำหรับมอบให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทชายและหญิง โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “The Princess Maha ChaKri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand โดยมีเส้นทางผ่านจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222