วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมปั่นจักรยาน ปั่นกินลม ชมกว๊าน @ พะเยา โดยมี นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาและผังเมือง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโยธาธิการและผังเมืองภาคเหนือ (17 จังหวัด) ครั้งที่ 6 “รำแพน ก้องโลก เกมส์” ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเชื่อมความสามัคคี

DSC 2027 resize

DSC 2036 resize

DSC 2046 resize

DSC 2036 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222