วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภา อบจ.พะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายสมเนตร มุสิกะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอแม่ใจ เขต 2 เป็นประธานสภา อบจ.พะเยา คนใหม่

DSC 1855 resize

DSC 1879 resize

DSC 1881 resize

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222