job copy

        วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมแข่งฟุตบอล ในงานวันกีฬาแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ จังหวัดพะเยา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (กกท.พะเยา) ได้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสำนึกในคุณค่าของการกีฬาตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง” อีกทั้งเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้ประกอบคุณงามความดีด้านกีฬาของจังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานภาครัฐจากสังกัดกระทรวงต่างๆ และภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล 7 คน การแข่งขันแชร์บอล การแข่งขันเปตอง กีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความรักสามัคคี และการประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัดพะเยา 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222