วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์ วิจิตรเลิศล้ำ ภูษาภัสตราภรณ์ อาณาจักรภูกามยาว ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการเดินแฟชั่นฯ ร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นในครั้งนี้

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222