วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ซึ่งจังหวัดพะเยา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น เพื่อพิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณภายใต้โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222