วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่สนามกีฬาเอนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในพิธี มณฑลทหารบกที่ 34 กำหนดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อแสดงพลังในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของทหารด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของหน่วยทหารจากกรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 พิธีสวนสนามของกองกำลังพลทหารในพื้นที่ พิธีทางศาสนา และการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้เป็นทหารทุกคน เพราะการที่จะเป็นทหารโดยสมบูรณ์ได้นั้น จะต้องผ่านพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธง ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหาร ที่ทหารทุกคนต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิต เนื่องจากผืนธงหมายถึงชาติ บนยอดคันธง บรรจุพระพุทธรูปหมายถึงศาสนา และเส้นพระเจ้า หรือพระเกศา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือพระมหากษัตริย์ โดยพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จะทำพร้อมกันทุกเหล่าทัพทั่วประเทศ ซึ่งจะทำพร้อมกันทั่วประเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222