job copy

วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน จังหวัดพะเยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและทุกภาคส่วน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่า เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีล้านนา และเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมภายในงาน จะมีการแสดงนิทรรศการภาครัฐ ภาคเอกชน จำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดนางสาวพะเยา ประกวดธิดาชาติพันธุ์ ประกวดรำวงย้อนยุค ประกวดร้องเพลงท้องถิ่น/ท้องที่ การเดินแบบแสดงเครื่องแต่งกายชุดผ้าทอผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา การเดินแบบแสดงสินค้าโอทอปพะเยา มหกรรม TO BE NUMBER ONE การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษา การแสดงมินิคอนเสิร์ต และการออกรางวัลสลากกาชาด ซึ่งในปีนี้จัดทำสลากกาชาด จำนวน 60,000 ฉบับๆ ละ 50 บาท รางวัลที่ 1 รถยนต์นั่ง(เก๋ง) 1 คัน

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายให้จัดการประกวดนางสาวพะเยา ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 19 คน นางสาวพะเยา ได้แก่หมายเลข 11 นางสาวประภาศิริ อินทะรังษี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 17 กนกอร สมควร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 วนิชญา กองคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 10 วชริภรณ์ นันวาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ หมายเลข 2 เนตรนภา พรมมินทร์ ส่วนรายได้ที่ได้จากการขายพวงมาลัยนั้น ทางกองประกวดนางสาวพะเยา ได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,200 บาท เพื่อนำไปใช้ในภารกิจสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222