job copy

          วันที่ 12 มกราคม 2562 อบจ.พะเยา โดย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ม่อนแสงไทร หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ หน้ากว๊านพะเยา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่เป็นคนดี หมั่นศึกษาหาความรู้ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ความสามัคคี และเพื่อให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก สามารถปฏิบัติตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้

IMG 3195 resize

DSC 0323 resize

49220 resize

DSC 0298 resize

DSC 0306 resize

IMG 3223 resize

IMG 3127 resize

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222