job copy

          วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่บ้านเลขที่ 203 ม. 10 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือ ครอบครัว นายคำ ลาภเกิด หลังจากเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน เพลิงได้สร้างความสูญเสียแก่บ้านพักอาศัยทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้จ่ายจากบัญชีเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด งานบรรเทาทุกข์ เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ จำนวน 33,000 บาท และค่าจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องอุปโภค จำนวนเงิน 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 36,000 บาท

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222